Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Capital Medica (dưới đây gọi là "công ty") nhận thức rõ về tầm quan trọng của các thông tin cá nhân thu được trong hoạt động kinh doanh, và chúng tôi xin đảm bảo về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật các thông tin mà quý khách hàng cung cấp cho công ty chúng tôi cũng như việc chấp hành nghiêm chỉnh các pháp lệnh liên quan đến "Luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân". Sau đây, chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về nguyên tắc sử dụng thông tin cá nhân của công ty.

Công ty liên kết

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi các mục đích sử dụng dưới đây. Trong trường hợp ngoài mục đích sử dụng dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo tới người chủ quyền thông tin và chỉ sử dụng thông tin sau khi nhận được sự đồng ý từ người chủ quyền thông tin.

  • Dùng thông tin để phân tích thị trường, hay cung cấp dịch vụ/thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty
  • Dùng thông tin trong việc giải đáp và tuyển chọn nhân lực, quản lý nhân lực
  • Dùng thông tin trong các trường hợp được coi là có mục đích tương tự như hai điều trên
  • Trong trường hợp phải tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật

Cung cấp cho người thứ ba

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba, trừ trường hợp đã có sự cho phép của người chủ quyền thông tin, hoặc có sự yêu cầu của pháp luật.

Đồng sử dụng

Công ty chúng tôi bao gồm Công ty cổ phần Capital Medica và các Công ty con sẽ đồng sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi chính sách bảo mật cho phép. Xin lưu ý trong trường hợp đồng sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân.

Các chính sách bảo mật

Để quản lý chặt chẽ các thông tin cá nhân mà công ty thu được, chúng tôi có những biện pháp an toàn để không dẫn đến việc rò rỉ, mất, giả mạo thông tin hay truy cập thông tin trái phép.

Yêu cầu công bố thông tin

Chúng tôi chỉ công bố thông tin trong trường hợp có yêu cầu của người chủ quyền thông tin. Về cách thức yêu cầu công bố thông tin, xin vui lòng liên lạc tới bộ phận phụ trách theo địa chỉ dưới.

Xóa bỏ, hiệu chính thông tin cá nhân

Việc xóa bỏ, hiệu chính thông tin cá nhân được thực hiện khi người chủ quyền thông tin cá nhân có yêu cầu, kiểm tra nội dung thông tin và thông tin mà công ty sở hữu có sai khác với sự thật.

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Trong trường hợp cần thiết, nội dung chính sách bảo mật thông tin sẽ được thay đổi, hiệu chính, xóa bỏ hoặc bổ sung. Nội dung cụ thể sẽ được cập nhật kịp thời trên trang web của công ty.

Nếu quý vị có thắc mắc về nội dung và chính sách bảo mật thông tin cá nhân của công ty, xin vui lòng liên lạc tới bộ phận phụ trách dưới đây.

Toranomon-Seiwa Bldg. 10F 1-2-3, Toranomon Minatoku
Compliance Control Office
Tel:+81-3-5501-2271

Warning: Use of undefined constant thanks - assumed 'thanks' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/capimedi/www/mt.capimedi.com/vi/wordpress/wp-content/themes/mt/index.php on line 28

Warning: Use of undefined constant thanks - assumed 'thanks' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/capimedi/www/mt.capimedi.com/vi/wordpress/wp-content/themes/mt/index.php on line 53

Pick Up Contents